Wednesday, July 11, 2018

பசியின் பிள்ளைகள் - அத்தியாயம் 2

பதாகை மின்னிதழில் வெளிவந்திருக்கும் எனது மொழியாக்கச் சிறுகதை:

பசியின் பிள்ளைகள் - அத்தியாயம்  2
(Children of Hunger – ஆங்கில மூலம் Karl Iagnemma)

https://padhaakai.com/2018/07/10/children-of-hunger-2/

No comments: