Wednesday, June 20, 2018

பசியின் பிள்ளைகள் - அத்தியாயம் 1

பதாகை மின்னிதழில் வெளிவந்திருக்கும் எனது மொழியாக்கச் சிறுகதை:

பசியின் பிள்ளைகள் - அத்தியாயம் 1
(Children of Hunger – ஆங்கில மூலம் Karl Iagnemma)

https://padhaakai.com/2018/06/17/children-of-hunger-1/

No comments: