Sunday, November 15, 2009

நகரம்

குளிரூட்டியை காரணமாக்கி கதவையும் சன்னல்களையும் இறுக்கி அடைத்து படுத்திருந்த போடும் உறக்கம் வரவில்லை அன்றொரு நாள். யோசித்து கொண்டே இருந்தேன். அறையினுள் இருள் கண்களுக்கு பழகிய பின் தான் தோன்றியது இரவின் இருள் இருளாக இல்லை என்று.


சிறு வயதில் விளையாடி முடித்து வீடு திரும்பி கை கால் கழுவி உணவருந்தி தாயிடம் கதை கேட்டு பாய் விரித்து படுத்தவுடன் தாய் விளக்கை அணைத்ததும், அந்த எளிய சிறிய அறைக்குள் வந்து பரவும் இருளின் வெம்மையை என்னால் இன்றும் கண் மூடி நினைவுக்குள் சேகரிக்க முடிகிறது. கண்களை அழுத்தும் அசதிக்கு கூடுதல் சக்தி தந்தது அந்த இருட்டு.

விளையாட வெளியே தெரிவில் சென்றாலும் குழல் விளக்குகளின் அடியிற் தவிர எங்கெங்கும் இருள் காத்திருக்கும், பற்பல கதைகளும் ஆட்டங்களும் அச்சங்களும் மறைத்து வைத்தபடி.

முழுபரிட்சை (ஆண்டிறுதி தேர்வு) விடுமுறைகளில் பாட்டனின் கிராமத்திற்கு சென்ற நினைவுகளிலும் இருளின் ஆதிக்கம். சுற்றிலும் வயல்கள் மணம் பரப்ப அச்சத்திற்கு நடுவே இருந்த பாட்டனின் வீட்டு முற்றப் பரப்பில் தான் படுக்கை. உணவுக்கு பின் ஒரு கதை, வறுத்த கொள்ளோ, கடலையோ கருப்பட்டி கடுங்காப்பியுடன் முடித்ததும் விளக்கணைத்து வானம் பார்த்து படுத்தால்....

திடீரென்று ஒரு மாபெரும் சாளரமே திறந்துகொண்டார் போலிருக்கும். கோடி கோடிக்கணக்கான விண்மீன்கள் நம்மைப் பார்த்து கதை பேசி படுத்திருக்கும் அந்த வெளியில் நம்மை சுற்றி அழுத்திய இருளின் அடர்வை அதன் பின்னர் நகர வாழ்விற்கு நகர்ந்த பின்னர் நான் உணரவில்லை.

நகரமயமாதலின் இன்னபிற அழுத்தங்களினூடே, காதலும் கலவியும் பிடிப்பும் அடர்த்தியுமற்று இருப்பதற்கோர் காரணம், இருளின் அடர்த்தியும் குறைந்ததே என்று நான் சொன்னால் நீங்கள் மறுக்க மாட்டீர்கள் தானே?

Saturday, November 14, 2009

Letters to Jeyamohan - 6

அன்புள்ள ஜெயமோகன்,


நீண்ட நாட்களின் வேலைப்பளுவிற்கு பின் 'முறையீடு' பதிவைப் படித்தேன்.

அலங்காரங்கள் ஏதுமற்ற, சொற்கள் உணர்வின் வெளிப்பாடுகளை சிதைக்காத, மிக நுண்ணிய ஆனால் மிக நேரடியான, அது, அதை பதிவு அல்லது கட்டுரை என்றெல்லாம் குறுக்க முடியாத, ஓர் உணர்ச்சி...

பொதுவாக பிறவுயிர்களின் அவலம் கூறும் எழுத்துகளில் தன்னேற்றம் ஒரு தடையென மாறி விடுவதுண்டு. அநாதரவான அந்த உயிரின் நிலை ஏற்படுத்த வேண்டிய உணர்வழுத்தம், சுய விவரனையிலோ கழிவிரக்கத்தினாலோ பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு நீர்ப்பதுண்டு.

முறையீட்டில் அது மிக இயல்பாக உருபெற்றிருக்கிறது. காரணம், எவ்வித உடன்பாடுகளும் மறுதளிப்புகளும் இல்லாமல், எந்த கற்பிதமும் இல்லாமல் அந்த உயிரின் வலியை உங்களால் உணர முடிந்திருக்கிறது.

பரிபூரணமாக கைவிடப்பட்டவனின் அழுகையைப் போல இந்த உலகத்தின் அத்தனை அழகுகளையும் இன்பங்களையும் ஒருசேர அருவருப்பாக்கத்தக்க வேறொன்று இல்லவேயில்லை. வேதம் கூறும் மகா வாக்கியம் போலொரு உண்மை. நாம் வாழும் வாழ்க்கையும், அனுபவிக்கும் இன்பங்களும், இடும் போட்டிகளும், கொள்ளும் தந்திரங்களும், இத்தகையதோர் கணத்தில் நம்மை கடையனிலும் கடையனாக உணரச் செய்கின்றன.

சுடர்மிகும் அறிவின் விளைவாய் ஒருபுறம், உயிர்களின் மீதான காதலும், மறுபுறம் மூளையின் கூர்மையை மழுங்கச் செய்ய வேண்டும் ஏற்புகளும்...

ஆனால், எத்தகைய உணர்வையும் சித்திரமாய் வடித்து விடும் வல்லமை வரப் பெற்றவனுக்கு முறையீடுகளும் ஓர் ஓவியவெளிதானோ?

இதயம் தொட்ட பதிவிற்கு மிக்க நன்றி,

வணக்கத்துடன்
சரவணன்
சிங்கப்பூர்

Thursday, November 12, 2009

நம்மில்...

மெலிந்து சுருங்கிய
முகத்தினில்
ஒளி சுடர் விடும் கண்கள்
வற்றிக் குறுகிய உடல்
களைத்துத் தொங்கும் கைகள்
அவ்வப்போது
காற்றில் எழுந்து
அனைத்து விரல்களாலும்
எல்லாத் திசைகளிலும்
சித்திரம் வரைந்து
திரும்பும்
மீண்டும் எழுந்து விரையும்
ஓரிடம் நில்லாமல்
முன்னும் பின்னும்
நகரும் கால்களை போலவே
ஓயாமல்
பேசிக்கொண்டிருக்கும்
அவனைப் பார்க்காமல்
மறுதலிப்பது கடினம்
யாருமே கேட்க
மறுக்கும்படி
கூறுவதற்கு
அவனிடம் என்ன இருக்க முடியும்
அப்போதும் பேசியவாறு
அருகில் நின்ற
அவன் கண்களைப்
பரிதாபத்துடன் பார்த்தேன்
உறைய வைக்கும்
ஏளனம்

Sunday, November 8, 2009

The Kybalion, Hindu Philosophy and the Four Maha Vaakyas (Grand Statements)

The other day, I was searching for Aldous Huxley’s writings and chanced upon a century-old school of thought, propounded by Hermus Trismegistus. The philosopher’s preaching, compiled ‘by three initiates’ in a book titled, ‘The Kybalion’, if not for its name, the contents of which, was intriguing enough for many of its similarities with the Hindu philosophy. At least to the extent that I know of.
Rather than being founded on vast internal searching, arguments, experiments and debates with other sects of philosophies and evolving on those foundations over centuries, if not millennia, allowing for constructive mutation, ‘The Kybalion’ was simple, direct, did not show any proof of long evolutionary process and yet resembles Hindu philosophy in more than many ways.

Acknowledging mind-body dualism, belief, subject-object metaphysical relation, prevalence of truth and falsity are few of those. Though, I would not completely term Hindu philosophy a typcial folk psychology, ‘The Kybalion’, which stronly resembles Hindu philosophy, seems founded and to be thriving on it.

One good example of its folk psychological orientation is where it declares that the book and its wisdom would make their appearance in one's life at an appropriated time for the person to receive them. I was reminded of so many occasions in Indian Hindu lives where we were advised to cross-over a hurdle, a misfortune or a loss caused by inexperience and ill-fortitude, as the time was not yet right for us to receive them.

Thus, being a receiver of good wisdom and fortune, henceforth also is a factor of appropriate timing in one's life, widely believed karmic, the basis of Hindu philosophy.

Hindus often undertake committed (to God, of course, by way of prayers) pilgrimage to various temples in India, though not bound by the scriptures to do so. While plans would be afoot to reach a temple shrine, mostly preceded by 40 days’ structured life style, denouncing sex, meat, smoke, liquour, comforts (even soft beds, hot water and three meals – only two are allowed and not to forget the non-usage of footwear!) and daily congregational prayers in the evenings, few may not make it to the pilgrimage, owing to many unavoidable reasons.

“The time to make the pilgrimage and be THERE to receive His blessings has not yet come”, would be the consoling words given by elders.

Receiving good wisdom, good companionship and mental peace and satisfaction, usually are connected to an appropriate divine timing, usually out of bounds for human beings' control or manoeveuring.

Comparing Hindu Philosophical Components to The Kybalion

Samkhya, the oldest of many philosophical systems of Hinduism, is a dualistic philosophy between the soul and matter, as against the Kybalion, which advocates the dualism between mind and the body. Atman, the soul, is different from mind, by its characteristics which state that atman is the absolute reality which is all-pervasive, eternal, indivisible, attributeless and the pure consciousness. It is non-matter and is beyond intellect.

Hence Hindu philosophical tenets are founded on the acceptance of atman’s existence – Jeevaatma, which is indestructible, as against Kybalion’s defining the duality with, what its calls, ‘The principle of Mentality’, the first of its seven principles. ‘All that is’, is mentality, the Kybalion states.

Four Mahavakyas (Grand Statements) of Hinduism and the seven Principles of The Kybalion

Principle of Mentalism

“All that is Mind” is the principle of mentalism by Kybalion. This connotes that the power of one’s mind is limitless. If one could master his own mind, he is mastering himself and hence could master the universe.

Equivalently, ‘Looking into thyself’, is how Hindu philosophy states. Looking into oneself is the most excruciating task in the Hindu spirituality which has led to scores of yogis penancing collectively for thousands of years.

Many great Hindu treatises have been written on just that one statement. The great sage Ramana Maharishi from the south of India had stated that ‘while trying to look into oneself, appreciate that the mind keeps wavering from one point to the other. One should not try to hard to stop it at one point, initially though, since for an untrained mind, it is near impossible. Go with it, oscillate and improve and increase the insight into the mind. This is possible only with a rigorous practice’.
There is nothing called a part achievement in this process. Either it is there or not. The Mind is everything.

The manifestations of mind, Brahma in best characterised in the four Mahavakyas - the grand statements, as it is called in Sanskrit
Delving deeper into these four grand statements, presents one with the four missing pieces of one jigsaw puzzle, which when fitted and seen together, gives a compelling and fulfilling picture of soul, mind and consciousness.

The Four Mahavakyas

1. Prajnanam Brahma - "Consciousness is Brahman" (Aitareya Upanishad 3.3 of the Rig Veda)

2. Ayam Atma Brahma - "This Self (Atman) is Brahman" (Mandukya Upanishad 1.2 of the Atharva Veda)

3. Tat Tvam Asi - "Thou art That" (Chandogya Upanishad 6.8.7 of the Sama Veda)

4. Aham Brahmasmi - "I am Brahman" (Brhadaranyaka Upanishad 1.4.10 of the Yajur Veda)

Pragyanam Brahma - "The self or the consciousness is Brahman" or "knowledge (Pragyan) is Brahman".

This mahavakya is called ‘Lakshana vakya’, meaning that the statement explains the characteristic of Brahman.

Think this in connection with Principle of Mentality which states mind is everything, the All. Pragyanam Brahma states that consciousness, which is the manifestation and chief characteristic of mind, is Brahman or everything.

Ayam Atma Brahma- "The self is Brahman".

This statement is termed ‘anubhav vakya’, meaning that the statement originates from the direct experience when seeker’s consciousness unites with Brahman.

Tatvamasi - "Thou art that ".

This statement is called ‘Updesha vakya’, meaning that it instructs a seeker on the nature of Brahman.

Aham Brahmasmi - "I am Brahman".

This statement is termed ‘prasthav vakya’, meaning that it comes as a final, suggestive statement after merging with the Brahman.

As per the Hindu Vedas, the four states of “I am ness” are:

1. I am aware that I exist but I cannot conceptualize it
2. I am aware that I exist in relationship with things, objects and beings
3. I am aware that I exist. I am also aware that I am existence itself – tatvamasi – state of atman
4. I am I am – state of no duality. I am limitless and absolute, state of indivisible, infinite, immeasurable, unknowable state of being.

The last mahavakya, ‘Aham Brahmasmi' – ‘I am I am’ is the supreme state of self realisation and is denoted, I would believe, by the principle of Mentality in The Kybalion. All other stages of realisation in the Hindu Philosophy are more exactly capturing one’s progress in looking unto oneself and achieving higher self realisation.

However, Principle of Mentalism sums up the stages and equates to ‘Aham Brahmasmi’.

Principle of Correspondence

The Kybalion’s second Principle of Correspondence states that there is always a correspondence between the laws of phenomena of the various "planes" of being and life.

‘As above, so below; as below, so above’

This principle also states that there is a harmony, agreement and correspondence between these planes, delineated as

• The Great Physical Plane
• The Great Mental Plane
• The Great Spiritual Plane

By the above statement, one can observe that there is literally no reference point between the correspondence planes. They are, ‘as above, so below; and, as below, so above’.

Principle of Vibration

The Kybalion’s third, Principle of Vibration, states that motion is manifested in everything in the Universe, that nothing rests, and everything moves, vibrates, and circles.

This principle explains that the differences between different manifestations of Matter, Energy, Mind, and even Spirit, are the result of only different "vibrations". The higher a person is on the achievement or self initiation scale, the higher the rate of vibration will be.

However, the interesting point the principle makes, which is worth noting is, that at the ultimate level, The All is purported to be at an infinite level of vibration, almost to the point of being at rest. There are said to be millions upon millions of varying degrees between the highest level, The All, which is at highest level of vibration (or otherwise at a state of rest), other objects of the lowest vibration and objects with intermediate vibrations, all forming the universe.

The Kybalion proposes that, ‘mental transmutation is described as the practical application of this principle. To change one's mental state is to change the degree of vibration. One may do this by an effort of Will, by means of deliberately "fixing the attention" upon a more desirable state’.

It is common in Hindu spiritual knowledge to denote a spiritually acclaimed and achieved person to posses ‘higher vibration of energy’. Going one step further, different temples – the abodes of divine energy, too, are categorised as possessing various degrees of vibration.

As higher the vibration one feels in the vicinity of an achieved ‘atma’, the closer the ‘atma’ is to God, it is stated in Hindu belief. At the highest level, many yogis, sadhus and gurus are worshipped as God. All the efforts which go into achieving higher vibration is to get closer to Godhood, either by one’s one will or by the divine design.

Principle of Polarity

The Kybalion’s fourth, The Principle of Polarity, embodies the idea that everything is dual, everything has two poles, and everything has its opposite. All manifested things have two sides, two aspects, or two poles.

The next interesting facet to this principle is that ‘everything "is" and "is not" at the same time, all truths are but half truths and every truth is half false, there are two sides to everything, opposites are identical in nature, yet different in degree, extremes meet, and all paradoxes may be reconciled.

Another extension of duality principle.

So, if every truth is half false, how to accept it (the truth)? Having known that false contains truth and vice versa, how to handle that knowledge? Which is true and which should be accepted?

If what is stated in The Kybalion is to be taken as the truth and nothing but truth, then as per its own principle, it must be containing half false. The Kybalion does not address this paradox for the reader and resolve the conflict.

Principle of Rhythm

The Principle of Rhythm, is The Kybalion’s next principle which embodies the idea that in everything there is manifested a measured motion, a to and fro, a flow and inflow, a swing backward and forward, a pendulum-like movement. This principle explains that there is rhythm between every pair of opposites, or poles, and is closely related to the Principle of Polarity. It can be seen that this Principle enables transition from one pole to the other, and not necessarily poles of extreme opposites.

I believe, in effect, this principle is a combination of the two previous principles, the principle of vibration and principle of polarity. As vibration constitutes a rhythm of movements from various degrees.

Another question arises: If truth is at one pole and false is at other diametrical end, how could one reach truth from falsehood, if his path is oscillating? By one’s own will, if one intends to increase his level of vibration, to achieve the level of higher mentality, how is he to travel within these poles?

Principle of Cause and Effect

The Principle of Cause and Effect explains that there is a cause for every effect, and an effect for every cause. It also states that there is no such thing as chance, that chance is merely a term indicating extant causes not recognized or perceived.

This principle seems an extension of the Hindu Karmic principles. ‘Whatever has been given unto you, has been done so, as you have earned it’, says Lord Krishna, in his treatise, Bhagavat Gita.

‘Nothing is given to you or you are not enduring anything which is not fit of and which you do not deserve of’, is what the Lord says.

Bhagavad Gita takes it one step further, being a practical tool for a Gruhasta (a person who is leading a familial life and yet is bound by, and could perform, the spiritual and righteous duties, as against a sage), by saying that one should ‘be the cause of an activity and need not long for the effect of his activity’, which shall be given unto him, rightfully.

Principle of Gender

The last and one of interesting Kybalion principle is Principle of Gender which states that gender is manifested in everything. The three initiates or the authors of The Kybalion state that this does not relate explicitly to the commonly understood notion of sex, but rather "... to beget; to procreate, to generate, to create, or to produce..." in general. Gender is manifested as the Masculine and Feminine principles, and manifests itself on all planes.

The principle does not refer to the physical gender of someone, nor does it suggest that someone of a certain physical gender necessarily has the same mental gender. Ideally, one wants to have a balanced mental gender.

The Masculine principle is always in the direction of giving out or expressing, and contents itself with the "Will" in its varied phases.

The Feminine principle is always in the direction of receiving impressions, and has a much more varied field of operation than the Masculine. The Feminine conducts the work of generating new thoughts, concepts, and ideas, including the work of the imagination.

It is said that there must be a balance in these two forces. Without the Feminine, the Masculine is apt to act without restraint, order, or reason, resulting in chaos. The Feminine alone, on the other hand, is apt to constantly reflect and fail to actually do anything, resulting in stagnation. With both the Masculine and Feminine working in conjunction, there is thoughtful action that breeds success which points out that both the Feminine and the Masculine fulfill each other and complement each other.

The satvik and Saivistic principles of Hinduism states that all animate and inanimate things in the universe or manifestations of Shiva (the male equivalent), the doer and Shakthi (the female equivalent), the energy. They are equal and opposite, complement each other and cannot survive without each other.

If Shakthi, the female quotient, is absent and taken out of the equation, nothing could be done as only she provides the prime force for any activity. Similarly, if Shiva was not to be there, mere energy, Shakthi, will not be able to execute anything.

All these musings rendered me one inference: the great religion of Indian subcontinent had inspired Hermus Trismegistus in formulating the seven principles of The Kybalion. I am sure much deeper insights are required by experts into the understanding of dual existence and achievement of higher vibration.

Sources: The Kybalion
The Philosophy of The Panchadasi by Swami Krishnanandaஓரங்கம்என்னை பற்றிய
உன் புரிதல்களின் மேல்
எழுப்பப்பட்ட
இந்த உறவுக்கு
இறுதி விடை கேட்டு
காத்திருக்கிறாய்
என்னை பற்றிய
என் புரிதல்களும்
நானிறுக்க வேண்டிய
விடையின்
ஓரங்கம்
என்று புரியாமல்

Saturday, November 7, 2009

Efficient State Health Delivery System and Social Conservatism

Societal affiliations and restrictions on humans tend to be stronger and more pervasive wherever the state’s health and welfare provisions are either inadequate or absent.


Parents from a developing, third world country’s society is more likely to hold to their growing children to a much longer period, marry them off with their consent, within their social strata and religious/communal boundaries and play more decisive and influential role, than would a parent from a developed nation with a better health management and delivery system.

Women tend to be freer, individualistic and independent of their parents, husbands and other relationship connections, in a country where pre and post natal care is adequate and affordable. Legality of abortions is another factor inducing women to be liberalized from their societal bonds.

In Asian countries, barring a few, and in Africa, sticking to traditional and outdated maternity-natal practices, confounded by the impoverished state expenditure, has led to thousands of women dying every year during child birth and pre natal complications.

In a reverse application of the above statement, one can infer that, the higher and better the state intervention into its peoples’ health and welfare, the farther the people move away from their conservative, sentimentalist and, what is often believed as, traditional upbringing and mentoring of their off-springs, which would, on the longer run, lead to an egalitarian society devoid of deep rooted striations.

Jing'an Temple, Shanghai

And oh, the Jing'an Temple! As per the piece of history printed in their ticket, the shrine was first built in 247 AD in the Wu Kin...